ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 13ου ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ
15.30 80Μ. ΕΜΠ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
15.45 100Μ. ΕΜΠ ΑΓΟΡΙΩΝ    
16.00 80Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ    
16.15     ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
16.30 80Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ    
16.45   ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  
17.00   ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΓΟΡΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ  
17.15 150Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ   ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
17.35 150Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ    
17.50      
18.05 200Μ. ΕΜΠ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ   ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
18.20 200Μ. ΕΜΠ. ΑΓΟΡΙΩΝ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ  
18.30   ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  
18.35 1.200Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ    
18.55 1.200Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ   ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
19.15 3.000Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ    
19.25 3.000Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ    
19.45 2.000Μ. Φ.Ε ΑΓΟΡΙΩΝ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  
19.50 2.000Μ. Φ.Ε. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ    
20.00 4Χ80Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ    
20.20 4Χ80Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ    
20.40 4Χ200Μ. ΜΙΚΤΗ   ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
21.00 3Χ1.200Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ    
21.15 3Χ1.200Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ    
21.30 5.000Μ. ΒΑΔΗΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ    

ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.