ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ16 Ε’ ΟΜΙΛΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ  13 – 07 –  2020

 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
16.00 100μ.  ΕΜΠ.   ΕΞΑΘΛΟΥ ΑΓΟΡΙΩΝ  
16.20 80μ.  ΕΜΠ. ΕΞΑΘΛΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  
16.30 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
16.40 ΜΗΚΟΣ   ΕΞΑΘΛΟΥ ΑΓΟΡΙΩΝ  
17.00 150μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
17.20 150μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
17.25 ΜΗΚΟΣ  ΕΞΑΘΛΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  
17.40 1.200μ. ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
17.55 1.200μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.00 ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.00 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΞΑΘΛΟΥ ΑΓΟΡΙΩΝ  
18.00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.15 200μ. ΕΜΠ. ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
18.15 ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.30 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.35 200μ. ΕΜΠ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
18.45 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΞΑΘΛΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  
18.50 3.000μ. ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.15 3.000μ ΚΟΡΙΤΙΣΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.30 ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.30 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.35 2.000μ. Φ.Ε. ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.45 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ  ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.50 2.000μ. Φ.Ε. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
20.20 4 Χ 80μ. ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
20.40 4 Χ 80μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

ΤΡΙΤΗ  14 – 07 – 2020

ΠΡΩΙ

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
08.55 5.000μ. ΒΑΔΗΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
09.00 5.000μ. ΒΑΔΗΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
09.00 ΥΨΟΣ  ΕΞΑΘΛΟΥ ΑΓΟΡΙΩΝ  
10.10 ΥΨΟΣ  ΕΞΑΘΛΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  
10.30 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΞΑΘΛΟΥ ΑΓΟΡΙΩΝ  
11.30 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΞΑΘΛΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

16.30 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
16.30 80μ. ΕΜΠ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚEΣ ΣΕΙΡΕΣ
16.50 100μ. ΕΜΠ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
17.00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
17.10 80μ. ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
17.15 ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
17.30 80μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
17.30 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
17.50 1.200μ.  ΕΞΑΘΛΟΥ ΑΓΟΡΙΩΝ  
18.00 ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.00 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.05 1.200μ.  ΕΞΑΘΛΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  
18.20 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.25 4 Χ 200  ΜΙΚΤΗ Α – Κ- Κ- Α ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
18.30 ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.50 3 Χ 1.200μ. ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
19.10 3 Χ 1.200μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ